Làm thế nào TikTok đang thay đổi bức tranh của Affiliate Marketing

Affiliate TikTok? Affiliate Marketing trên TikTok? 1. Affiliate TikTok là gì? Affiliate Tiktok hay còn gọi làtiếp thị liên kết Tiktok, chính là hình thức bạn tiếp thị, bán sản xuất của người khác để nhận được hoa hồng trên nền tảng Tiktok thay vì Facebook, Youtube, Website,… 2. Cách làm Affiliate marketing trên TikTok Affiliate marketing […]