Làm thế nào để thương hiệu cá nhân nổi bật giữa hàng triệu tài khoản trên TikTok?

TikTok không chỉ là một sân chơi cho những bản dance challenge hay lipsync nổi tiếng. Lợi ích của việc xây dựng thương hiệu trên tiktok: nó là nền tảng cho bạn cơ hội để quảng cáo trong xây dựng thương hiệu cá nhân chính mình, chia sẻ câu chuyện của bạn và kết nối với một cộng đồng toàn cầu