Tag Archives: bình luận đầu tiên

Cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội – Phần bình luận đầu tiên

Bạn có bao giờ nhận thấy rằng một số người có ảnh hưởng ghim nhận xét của họ. Và ngay sau khi đăng nội dung lên Facebook hoặc YouTube không? Nó không chỉ là xuất bản bình luận đầu tiên trên một kênh truyền thông xã hội. Nếu bạn có một chút hứng thú với việc […]